Home

Achtergrond

LEI-cijfers 2003 geven wisselend beeld

Zoals al gemeld laten de geraamde LEI cijfers over 2003 een zeer wisselend beeld zien per sector. Vandaag een overzicht per sector naar gespecialiseerde bedrijven. Grote veranderingen in de akkerbouw, de varkenshouderij en de pluimveehouderij.

Lei-cijfers laten zien dat gesloten varkensbedrijven gemiddeld iets beter draaien dan vorig jaar. Er is een negatief gezinsinkomen uit het bedrijf van € 24.100. De vleesvarkensbedrijven presteerde zo’n € 15.000 beter, maar houden een negatief gezinsinkomen van € 10.600. De gespecialiseerde fokvarkensbedrijven gaan er flink op achteruit. In 2002 bedroeg het gezinsinkomen uit het bedrijf gemiddeld € 11.600 negatief, dit jaar zakte dat nog verder weg naar een negatief inkomen van € 33.300.

In de pluimveesector gaat het met de bedrijven die niet geruimd zijn beter. Met name de leghennenhouderij boekt een flink resultaat door de hoge eierprijzen. Het gezinsinkomen bedraagt € 176.000, in 2002 was dat € 40.000. De vleeskuikenbedrijven halen een negatief gezinsinkomen van € 2.000 uit het bedrijf. Dat is € 10.000 beter dan het jaar ervoor.

De snijbloemenbedrijven behalen een gezinsinkomen van € 53.800. Dat is een kleine € 18.000 minder dan in 2002. De resultaten van de pot- en perkplantenbedrijven stijgen een klein beetje en het gemiddelde gezinsinkomen ligt op € 110.800. De glasgroentebedrijven halen over dit jaar een gezinsinkomen dat met € 77.500 ongeveer € 13.000 hoger ligt dan het voorgaande jaar.

Het gezinsinkomen dat akkerbouwers dit jaar behalen bedraagt € 51.300. Dat is flink meer dan de € 16.200 van 2002.

Meer informatie Gedetaileerde LEI-cijfers met meer kengetallen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.