Home

Achtergrond

Het nieuwe mestbeleid krijgt vorm

Het nieuwe mestbeleid geldt in principe voor alle bedrijven, maakt niet welke gewassen of diersoorten. Vanaf 2006 vallen deze onder het stelsel van gebruiksnormen voor zowel dierlijke mest als kunstmest.

Dit blijkt uit het akkoord dat landbouwminister Veerman en staatssecretaris Geel van milieu met LTO hebben gesloten. Tot in 2006 het nieuwe beleid geldt, blijft Minas in stand op basis van de oude verliesnormen.

Binnen het nieuwe mestbeleid gelden drie soorten gebruiksnormen. De stikstofnorm voor dierlijk mest (170 kilo per hectare). Daarnaast gaat Nederland voor de veebedrijven derogatie aanvragen (250 kilo per hectare). Naast deze norm komt er een norm voor de totale hoeveelheid stikstof uit zowel dierlijke mest als kunstmest. Dit geld ook voor fosfaat. Deze norm zal worden gebaseerd op de geldende landbouwkundige adviezen. Waar dat niet kan, met name op droge zandgronden, de bandbreedte voor stikstof op grasland zal komen te liggen tussen de 250 en 400 kilo, voor maïsland zo’n 150 kilo. De gebruiksnorm voor de totale fosfor bemesting zal waarschijnlijk rond 100 kilo uitkomen. Voor de normen geldt dat er geen verrekening over de jaren zal plaatsvinden.

De mestproductie zal worden berekend op basis van aantallen dieren. Deze krijgen per categorie op jaarbasis een forfaitaire norm. De forfaits zullen komen te liggen op 95% van de verwachte N-uitscheiding, na aftrek van gasvormige stal- en opslagverliezen. Bij werkelijke gehaltes lager dan de forfaits zal dit worden onderbouwd, het ureumgetal zal hierin een rol gaan spelen.

Voor de opslag van mest zal in de AmvB worden opgenomen dat er per bedrijf een opslagcapaciteit moet zijn van minstens 6 maanden. Dit vanaf 1 januari 2005.

Meer informatie Derde Actieprogramma nitraatrichtlijn 2004-2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.