Home

Achtergrond

Grondgebonden varkensrechten verhandelbaar

Op 8 december 2003 heeft de Eerste Kamer het voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet en de Wet Herstructurering Varkenshouderij aangenomen. Hiermee zijn de niet-verhandelbare "grondgebonden" varkensrechten definitief verhandelbaar geworden, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2003.

Deze grondgebonden varkensrechten kunnen door de verwerver alleen benut worden als er voldoende grond op het mestnummer aanwezig is. Hiervoor geldt het criterium van 125 kg fosfaat per hectare per jaar. Deze grond moet op basis van eigendom, reguliere pacht en zakelijk gebruiksrecht (erfpacht) tot het bedrijf behoren. Indien onvoldoende grond geregistreerd staat kunnen de grondgebonden varkensrechten niet benut worden en vallen zogenaamd "in slaap" tot het moment dat weer voldoende grond geregistreerd wordt.

De grondgebonden varkensrechten kunnen niet alleen verplaatst worden binnen hetzelfde concentratiegebied, maar ook naar een niet-concentratiegebied. Dit in tegenstelling tot de niet-grondgebonden varkensrechten. Wat betreft samenvoegen is er met terugwerkende kracht naar 1 januari 2003 geen belemmering meer als gevolg van het vervallen van grondgebonden varkensrechten op één van de samen te voegen mestnummers. Doordat deze varkensrechten verhandelbaar zijn geworden komen deze rechten niet meer te vervallen bij samenvoegen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.