Home

Achtergrond

Goed jaar voor akkerbouw; veehouderij blijft in dal

De akkerbouw kan terugzien op een goed jaar qua bedrijfsresultaten, de veehouderij blijft zitten in een diep dal. In de glastuinbouw boekten potplanten-, en glasgroententelers goede resultaten en ging het iets minder met de sierteelt. Dit blijkt uit de ramingen voor 2003, die het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) vandaag bekend heeft gemaakt.

In de veehouderij ging het in bijna alle deelsectoren slecht. Het zwaarst was het bijna voorbije jaar voor de pluimveehouderij. De al heersende financiële malaise in deze sector werd nog versterkt door de vogelpest. Hierdoor werd ongeveer zestig procent van alle bedrijven geruimd en kwamen ondernemingen lang stil te staan. De vleeskuikenhouders die niet direct te maken krijgen met de vogelpest, hebben het dit jaar ook slecht. Gemiddeld boeken zij een negatief gezinsinkomen uit het bedrijf van 2.000 euro per ondernemer. Leghennenhouders wier bedrijf niet geruimd is, zagen hun inkomen echter verdubbelen door een exploderende eierprijs. In de varkenshouderij daalden de inkomsten opnieuw. Daardoor werd, net als in de pluimveehouderij, verder ingeteerd op het eigen vermogen.

In de melkveehouderij liepen de resultaten ook weer verder terug. Het gemiddelde gezinsinkomen uit het bedrijf daalde tot een kleine 40.000 euro per ondernemer, vooral door toenemende kosten. Positieve uitzondering in de veehouderij was de kalversector. Daar ging het economisch gezien veel beter.

De akkerbouw profiteerde van de droogte van afgelopen zomer. Daardoor was de gewasopbrengst laag en waren de prijzen hoog. Hierdoor ging het gemiddelde gezinsinkomen met 15.000 euro omhoog. Vooral de akkerbouw op kleigebieden profiteerde van de hogere prijzen. Telers van zetmeelaardappelen en bieten deelden niet mee in de hogere prijzen.

In de tuinbouw behaalden met name potplantelers en glasgroententelers betere inkomens. Telers van snijbloemen moesten een stapje terug doen door een moeizamere export en hogere energietarieven (geldt voor hele tuinbouw). (Bron: AgD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.