Home

Achtergrond

Gelderland verleent ontheffing voor afschieten ganzen

Per 1 december 2003 mogen overwinterende ganzen en smienten in Gelderland worden afgeschoten. Voor het winterseizoen 2003/2004 wordt ontheffing verleend aan wildbeheereenheden voor het afschieten van de kolgans, grauwe gans en smient op schadegevoelige akkerbouwpercelen (met name wintertarwe), vollegrondsgroentepercelen en nieuw ingezaaid grasland.

De gebieden die met het oog op overwinterende watervogels zijn aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn, worden uitgezonderd. Bovendien worden de nodige voorwaarden gesteld.·
Er mag alleen in de ochtend worden afgeschoten;·
het aantal af te schieten exemplaren (per verjagingsactie maximaal 2 dieren per schadegevoelig perceel).

Het aantal overwinterende ganzen is de afgelopen jaren fors gestegen. Ook de landbouwschade die zij veroorzaken, is daarmee toegenomen. Zo is in de periode van 1998-2002 het aantal grauwe ganzen toegenomen van 41.000 naar 106.000 exemplaren. Het aantal kolganzen steeg in dezelfde periode van 433.000 naar 527.000. Aangezien er in de afgelopen periode niet op ganzen geschoten mocht worden, konden boeren in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de schade. De schadevergoedingen die voor de kolgans werden uitgekeerd, bedroegen in 1998 nog € 11.500, in 2002 was dat bedrag opgelopen tot € 79.500. Voor de grauwe gans werd er in 2002 bijna € 78.000 aan schadevergoedingen uitbetaald tegen € 43.000 in 1998. Dit jaar belooft een recordjaar te worden. Voor de kolgans is inmiddels € 131.500 en voor de grauwe gans € 131.000 uitbetaald.

Lees ook ganzen

Of registreer je om te kunnen reageren.