Home

Achtergrond

Geen schadevergoeding voor vernatting door kwelscherm

Een grondeigenaar in Zijpe krijgt geen schadevergoeding van de provincie. Volgens hem was door plaatsing van een kwelscherm de grondwaterstand gestegen en was er geen bollenteelt meer mogelijk. De eigenaar wilde echter niet meewerken aan een vervolg onderzoek.

De eigenaar verpachte het perceel voor bloembollenteelt. Het perceel is van nature al redelijk laag gelegen, maar door plaatsing van het kwelscherm is de grondwaterstand volgens de eigenaar gestegen en kan hij het land niet meer voor de bollenteelt verhuren.

Dit kwelscherm is door het college van b&w geplaatst in de berm van de weg gelegen naast het perceel. Dit in het kader van de bestrijding van de verdroging. Het college heeft het verzoek tot schadevergoeding getoetst aan de hiervoor opgestelde Overeenkomst schaderegeling landbouw Zwanenwater. In deze regeling is opgenomen dat de provincie en de grondeigenaar elk de helft van de kosten van een onafhankelijk waarnemer betalen. Krijgt de grondeigenaar gelijk dan zijn de kosten volledig voor de provincie. Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt dan beslist een commissie.

De onafhankelijk waarnemer concludeert dat het zeer aannemelijk is dat er een verhoogd risico is voor het telen van bloembollen. Het college wijst het verzoek tot schadevergoeding toch af. Zij vindt dat het causaal verband ontbreekt en wil een verder onderzoek door de eerder genoemde commissie. De grondeigenaar weigert dit, hij vindt dat hij nu al lang genoeg heeft gewacht. De Raad van State stelde de gemeente in het gelijk en wees het verzoek van de grondeigenaar af.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.