Home

Achtergrond

Definitieve aanslag van een van de twee aangiften wekt nog geen vertrouwen

Een boer de emigreerde moest in dat jaar twee aangiften doen. Één voor de periode in Nederland en één voor de buitenlandse periode. Het verstrekken van een definitieve aanslag voor de buitenlandse periode, wekt nog geen vertrouwen dan de binnenlandse aanslag ook wordt goedgekeurd.

Een boer staakte op 30 november 1998 zijn melkveehouderij in Nederland. Meteen daarna is het gezin naar Portugal vertrokken en heeft zich op 1 december 1998 in Portugal gevestigd. Vanaf dat moment had hij in Nederland geen inkomsten meer.

In dit geval moet de ondernemer dus twee aangiften doen. Één voor de Nederlandse periode en één voor de buitenlandse periode. Nadat beide aangifte waren ingediend, heeft de belastinginspecteur de toenmalige gemachtigde van de melkveehouder een correctie van de stakingswinst aangekondigd van fl. 283.605. De aangekondigde correctie is niet verwerkt bij het opleggen van de definitieve aanslag voor de buitenlandse periode (de P-aanslag) welke oorspronkelijk voor een te hoog bedrag is opgelegd aan de hand van bij de aangiftebiljetten gevoegde bijlagen voor de binnenlandse periode. Na enige correspondentie is deze aanslag verminderd tot nihil.

De melkveehouder vindt dat hij aan de afwikkeling van de P-aanslag het rechtens te beschermen vertrouwen mocht ontlenen dat de aanslag over de binnenlandse periode (de H-aanslag) niet meer zou worden opgelegd dan wel exclusief de aangekondigde correctie van fl. 283.605. Volgens het Hof is van opgewekt vertrouwen echter geen sprake. De twee adviseurs van de agrariër die werkzaam zijn in een branche waarin veel ondernemers emigreren, hadden moeten weten dat de P-aanslag over de verkeerde periode was opgelegd, dat deze vernietigd moest worden en dat er daarna een aanslag zou volgen over het juiste tijdvak.

Meer informatie Uitspraak van het Hof Den Bosch

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.