Home

Achtergrond

Buitenlandse grond in Minas toch ongewijzigd

De regeling voor buitenlandse grond in het kader van de Minas-aangifte zou wijzigen. Dit was echter al wel onder voorbehoud in de toelichting bij de boekhouding Minas 2004 en in de Tabellenbrochure 2004 verwerkt. Deze wijziging gaat echter niet door. Alles blijft dus zoals het was.

De regeling voor het meenemen van buitenlandse percelen in de minas-aangifte zou worden gewijzigd: de grond èn de locatie moesten binnen 20 kilometer van de grens met Nederland liggen. Deze wijziging was ondervoorbehoud opgenomen in de nieuwe brochures voor 2004. Onlangs is echter toch besloten om deze wijziging niet door te voeren. De regeling blijft dus zoals het was.

Landbouwgrond in het buitenland dat ook feitelijk in gebruik is mag worden meegenomen in de Minas-aangifte indien dit maximaal 25 kilometer vanaf de Nederlandse grens ligt. Hierbij geldt voor Duitsland dat de grond in eigendom moet zijn of de grond geregistreerd staan als pachtgrond. In België geldt naast eigendom, de grond ook mee als deze geregistreerd staat bij de Vlaamse Mestbank op basis van Verklaring eigen gebruik.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.