Home

Achtergrond

Zonder bouwvergunning aangelegde buitenbak terecht gelegaliseerd

De gemeente treedt niet handhavend op tegen illegaal aangelegde buitenbak met lichtmasten. Later dit getoetst aan het bestemmingsplan en is alsnog een bouwvergunning verleend welke onherroepelijk is geworden. Dat aan delen van het bestemmingsplan later weer goedkeuring is onthouden veranderd dit.

De later verleende bouwvergunning is dus onherroepelijk geworden. Hiertegen kan in principe geen bezwaar meer worden gemaakt, alleen voor zover geweigerd is om handhavend op te treden tegen de buitenbak. Alleen in bijzondere gevallen kan ge gemeente afzien van het handhavend optreden tegen de illegale situatie. Indien legalisering binnen afzienbare tijd tot de mogelijkheden behoort, wordt dit als bijzondere situatie beschouwd.

Op het perceel ruste volgens het bestemmingsplan: ”Recreatieterreinen bestemd voor actieve recreatie”. Hieronder valt ook paardensport. Dus behoorde legalisering op korte termijn tot de mogelijkheden. Later dit deel van het bestemmingplan in de uitspraak van de afdeling vernietigd. Ten tijde van de uitspraak was er nog geen vergunning verleend. De bezwaarmakers waren van mening dat deze vernietiging met terugwerkende kracht geldt en wordt het bestemmingsplan geacht nooit te hebben bestaan. Op het moment dat bezwaar werd gemaakt gold het bestemmingplan nog. Pas later werd het vernietigd. Volgens de Raad van State heeft het college van B&W het bestemmingsplan terecht als toetsingskader gehanteerd. Het hoefde geen rekening te houden met de mogelijkheid dat het plan vernietigd zou worden.

Legalisering van zonder vergunning aangelegde bouwwerken kan dus als deze maar op korte termijn gelegaliseerd kunnen worden. Bij eventueel bezwaar is het dus van belang of aan het juiste bestemmingsplan wordt getoetst.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.