Home

Achtergrond

Wijziging landbouwvrijstelling: ook tweede ronde verloren!

Overbrenging bedrijfswoning naar privé per 26 juni 2000 opnieuw niet toegestaan. Overbrenging alleen toegestaan volgens het nieuwe regime per 27 juni 2000, maar is dan wel flink belast. Volgens het hof Arnhem mag de agrariër zijn keuze nog wel herzien omdat de aanslag nog niet onherroepelijk vast stond.

Eerder heeft het Gerechtshof in Leeuwarden in deze kwestie al twee uitspraken gedaan. Zeer onlangs heeft ook het Gerechtshof in Arnhem uitspraak gedaan. En opnieuw is deze uitspraak voor de belastingplichtige ronduit teleurstellend. Het Gerechtshof in Arnhem was het met de inspecteur eens dat de woning, de ondergrond en de tuin één bedrijfsmiddel vormden. Indien men overging tot heretikettering diende derhalve “alles of niets” over te gaan. Overbrenging van enkel de grond was niet mogelijk. Verder was het hof het met de inspecteur eens dat heretikettering pas per 27 juni 2000 mogelijk was. Hierdoor vond deze heretikettering zoals gezegd onder het nieuwe regime plaats, en diende men over de onder het oude regime ontstane meerwaarde toch op basis van het nieuwe regime af te rekenen. Het enige lichtpuntje in deze procedure was dat de belastingplichtige volgens het Hof op zijn eerdere keuze mocht terugkomen, nu de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond. Het stond hem volgens het Hof dus vrij alsnog geheel van heretikettering af te zien. Omdat belastingplichtige steeds had laten weten van heretikettering af te zien als dat niet zou kunnen per 26 juni 2000, draaide het Gerechtshof de correctie van de inspecteur terug.

Ook de tweede ronde is dus door de agrarische sector verloren. We moeten afwachten of het Hof Den Bosch en uiteindelijk de Hoge Raad er anders over zullen denken. Uit de uitspraak van het Arnhemse Hof kunnen we leren dat men in voorkomende gevallen (voor zover dat nog niet is gebeurd) de Inspectie moet laten weten op de eerdere keuze terug te komen als heretiketteren niet onbelast kan plaatsvinden. In dat geval kan de schade van de eerdere keuze nog tijdig gerepareerd worden. (mr. S.F.J.J. Schenk)

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem
Lees ook Rechtspraak inzake landbouwvrijstelling leidt tot fikse belastingaanslag
Lees ook Problemen rondom de nieuwe landbouwvrijstelling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.