Home

Achtergrond

Vrijstelling overdrachtbelasting alleen bij bloedverwantschap

De Hoge Raad besliste dat de beperking vrijstelling van overdrachtbelasting bij de overgang van de onderneming op kinderen, kleinkinderen hun echtgenoten niet in strijd is met de wet. De belanghebbende ging echter in cassatie, maar werd ook hier opnieuw in het ongelijk gesteld.

Een melkveehouder die zijn boerderij overdroeg aan een man die samen met zijn echtgenote bij hem inwoonde, kreeg geen vrijstelling bij overdracht. De belastinginspecteur achtte de vrijstelling niet van toepassing. De ondernemer ging in beroep en het Hof Den Bosch gaf hem gelijk. De Hoge Raad stelde de inspecteur echter in het gelijk.

Hier ging de ondernemer in cassatie. Het Hof Arnhem volgde dezelfde redenatie als de Hoge Raad: de beperking van de vrijstelling tot bloed- en aanverwanten is niet discriminerend. De beperking tot alleen overdrachten aan een groep bloed en aanverwanten in niet te beperkt en ook niet in strijd met artikel 26 Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en artikel 14 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Meer informatie Uitspraak van het gerechtshof Arnhem

Lees ook Overdrachtsbelasting verschuldigd bij overdracht aan "zoon"

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.