Home

Achtergrond

Van Geel versoepelt Stankwet: geen cumulatie meer bij reconstructie

Staatssecretaris Pieter van Geel (milieu) versoepelt de Stankwet. Het optellen van de stankhinder van verschillende bedrijven, de zogeheten cumulatie, hoeft in de reconstructiegebieden nergens meer te worden toegepast.

Van Geel komt hiermee, in samenspraak met landbouwminister Veerman, tegemoet aan de wens van de Kamer. Nu is het zo dat lokale overheden in de zogeheten landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden geen rekening hoeven te houden met cumulatie. Maar in de extensiveringsgebieden, waar voor de landbouw minder ruimte is, gold die cumulatiebepaling tot nu toe wel. Provincies neigden ertoe gebieden rond woonkernen daarom niet aan te wijzen als extensiveringsgebied, wat de reconstructie danig zou beperken.

Van Geel onderschrijft dit probleem. ”Het kan nadelig zijn dat voor sommige reconstructiegebieden een ander beoordelingskader geldt dan in andere reconstructiegebieden.” Hij brengt daarom nu de extensiveringsgebieden onder de Wet stankemissie veehouderijen. Hierdoor kunnen gemeenten geen eigen beleid meer ontwikkelen, dat mogelijk de reconstructie frustreert. De staatssecretaris denkt niet dat dit leidt tot onaanvaardbare stankhinder in bepaalde gebieden. Volgens hem bieden de reconstructieplannen, die door het rijk worden getoetst, hier voldoende waarborg tegen.

Een Kamermeerderheid staat een landelijke stankwet voor. Daaraan geeft Van Geel vooralsnog geen gehoor. Hij zal de procedure voor de aangekondigde wetswijziging op gang brengen. (Bron: AgD)

Meer informatgie Brief van Staatsecreaties Geel aan de kamer
Lees ook Kamer wil één stankwet; Ammoniak- zonering rondom natuur bepleit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.