Home

Achtergrond

Tuinders Oosten dupe van twee- hectareregeling

Tuinders zijn steeds vaker de dupe van de zogenoemde twee-hectareregeling die verschillende gemeenten hanteren. Vooral tuinders in het Noorden en het Oosten lopen tegen deze beperking aan waardoor ze hun bedrijf niet kunnen uitbreiden.

Tussen de verschillende provincies en gemeenten bestaan echter nogal wat verschillen. Zo zijn er provincies en gemeenten waar het niet goed gaat. ”In sommige gebieden is het echt funest voor de tuinders”, zegt Gert-Jan Brueren, secretaris van de vakgroep Glastuinbouw. ”Want deze regels zijn in streek- en bestemmingsplannen opgenomen toen die twee hectare nog heel wat was. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo, zeker in de groenteteelt stelt twee hectare vandaag de dag niet zo heel veel meer voor.”

In Flevoland wordt in het nieuwe bestemmingsplan een grootte van 2.500 vierkante meter aangehouden, terwijl in de provinvie Drenthe bijvoorbeeld geldt dat er tot vijfhonderd vierkante meter mag worden uitgebreid. ”In Flevoland heeft een tuinder dus iets meer mogelijkheden”, zegt Age Sjoerd Dykstra, die onderzoek uitvoert voor de NLTO. ”Een bollenteler met ondersteunend glas kan hier goed mee uit de voeten, denk ik.” In Gelderland is helemaal geen exact getal genoemd, wat tot veel onduidelijkheid leidt, vooral bij gemeenten waarbij in het bestemmingsplan wel dit aantal hectaren wordt genoemd. ”In het streekplan van Gelderland dat dateert uit 1996 staat alleen ’duurzame omvang’. En wij hebben ervoor gevochten dat dit niet vastgekoppeld wordt aan een bepaalde omvang”, zegt Henk Gertsen van de GLTO.

In het westen van Nederland zijn de problemen van een andere aard. ”De discussie over het verbod tot uitbreiding hebben we gehad”, stelt Antoine Willemsens, beleidsmedewerker grondgebruik en milieu. ”Vooral in Zuid-Holland staat men nu op het standpunt dat als je groter wilt groeien dan twee hectare je dan maar naar een grootschalig glastuinbouwgebied moet verhuizen.” (Bron: AgD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.