Home

Achtergrond

Toch fiscaal voordeel klassieke plantenveredeling

Het kabinet heeft de klassieke plantenveredeling weer onder de werking gebracht van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Het geeft daarmee gehoor aan een motie van CDA’ er Ger Koopmans.

Het eerste kabinet-Balkenende besloot vorig jaar de plantenveredelaars uit te sluiten van fiscale voordelen (minder loonbelasting) via de WBSO. Het huidige kabinet hield aanvankelijk vast aan de bezuinigingsmaatregel, ondanks het feit dat het 100 miljoen euro extra uittrok voor de WBSO. Volgens staatssecretaris Joop Wijn (financiën) behoefde een oude techniek als de klassieke veredeling geen steun meer. Woordvoerder Clemens Stolk van Plantum NL is blij met het besluit. Wel maakt hij een voorbehoud: ”Afgewacht moet worden hoe Senter, de uitvoeringsorganisatie van Economische Zaken, het besluit gaat uitvoeren. Zij kan het gaan vertragen.”

Om deze wijziging budgetneutraal uit te kunnen voeren wordt de loongrens verlaagd. Aanvankelijk was het voorstel om de loongrens per werknemer op te trekken van € 90.756 naar € 120.000. Nu wordt deze echter iets bijgesteld naar maximaal € 110.000 per werknemer.

Lees ook Meer geld voor speur- en ontwikkelings- werk in nieuw belastingplan

Meer informatie Wijziging op het wetsvoorstel

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.