Home

Achtergrond

Subsidieregelingen voor natuurbeheer weer geopend

Deze week zijn de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) weer geopend. Voor verschillende maatregelen van graslandbeheer tot bosaanplant kan subsidie worden aangevraagd.

Boeren, particulieren en verenigingen kunnen tot 25 december 2003 weer subsidies aanvragen voor natuurbeheer. Bij de SAN kan voor verschillende beheerspakketten, instandhouding van landschapselementen, of inrichting van het terrein subsidie worden aangevraagd. Bij SN wordt beheerssubsidie, landschapsubsidie, recreatiesubsidie, inrichtingssubsidie, subsidie voor functieverandering en subsidie voor effectgerichte maatregelen verleent.

Afhankelijk van de bedrijfsvoering kunnen de verschillende maatregelen soms eenvoudig worden ingepast en leveren dan toch een leuk extraatje op.

Meer informatie Complete regeling SAN met aanvraagformulieren

Meer informatie Complete regeling SN en aanvraagformulieren

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.