Home

Achtergrond

Subsidieregeling energieprojecten per 1 december weer geopend

De Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw wordt vanaf 1 december 2003 tot 28 januari 2004. Het onderwerp van deze openstelling is energiebesparing in de glastuinbouw, paddestoelenteelt en bloembollenteelt. De projecten worden met elkaar vergeleken, wat betekend dat de betere projecten voorrang krijgen.

De regeling heeft tot doel om projecten op het gebied van kennisoverdracht en demonstratie van energiebesparingsmogelijkheden bij de productie, opslag en verwerking van de tuinbouwproducten. Voor de glastuinbouw is € 613.558,= beschikbaar, voor de bloembollenteelt € 56.000,= en € 82.000,= voor de paddestoelensector.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de projecten aan de volgende voorwaarden voldoen:
* De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 11.345,= en het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50%;
* De projecten moeten betrekking hebben op demonstratie en / of kennisoverdracht van energie-efficiency, energiemanagement en energiebesparing, waaronder ook het gebruik van duurzame energie;
* De projecten dragen bij aan bevordering van toepassing van nieuwe kennis en technologie en bieden perspectief voor de toepassing op bedrijfsniveau;
* De aanvraag moet voorzien zijn van een communicatieplan en een opinieverslag.

Het Productschap Tuinbouw (079-3470707) organiseert op 3 december 2003 een voorlichtingsmiddag over de regeling. Na indiening van de plannen worden deze beoordeeld door een commissie van deskundigen uit de sector. Het budget is afkomstig van LNV en het productschap Tuinbouw. Laser zorgt voor de uitvoering van de regeling. Vanaf 1 december 2003 zijn de brochures en aanvraagformulieren verkrijgbaar via het LNV-loket.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.