Home

Achtergrond

Subsidiekorting bij te late opgave zetmeelaardappelen in 2001 niet terecht

In 2001 had een akkerbouwer de opgave van zijn areaal zetmeelaardappelen te laat ingediend. Het Productschap Akkerbouw kortte daarop de subsidie zoals opgenomen in de regeling. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vond de korting onterecht, omdat later in het jaar de verplichtie milieuvoorwaarde verviel.

Om in aanmerking te komen voor de EG-subsidie zetmeelaardappelen moet aan de in de regeling opgenomen milieuvoorwaarden worden voldaan. Een akkerbouwer is verplicht minimaal 70% van zijn zetmeelaardappelareaal het loof niet chemisch te doden. Om dit te kunnen controleren moet voor 31 mei een opgavenformulier indienen bij het Productschap Akkerbouw. In 2001 werd deze termijn verlengd tot 31 juni. De akkerbouwer stuurde het opgavenformulier echter te laat op.

Het Productschap paste een korting toe, zoals opgenomen in de regeling, over 70% van het areaal à € 83,95 per hectare. In dit geval betrof de totale korting € 420,17. De akkerbouwer maakte bezwaar, maar dat werd niet gehonoreerd. De milieuvoorwaarde werd per 1 september 2001 afgeschaft en er in dat jaar ook geen controle op de naleving zou plaatsvinden. Het argument van de akkerbouwer dat het opgavenformulier enkel en alleen bedoeld was ter controle van de naleving van de regels werd door het productschap niet gehonoreerd.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven dacht daar echter anders over. Deze vond de korting onevenredig en vond wel dat in aanmerking genomen moest worden dat de regeling was afgeschaft. De korting werd vernietigt.

Meer informatie Uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.