Home

Achtergrond

PDV: ’Voortaan jaarlijks Minas-voeroverzicht’

Het Productschap Diervoeder (PDV) heeft de Minas-verordening gewijzigd. Oorzaak hiervan zijn de aanpassingen van het Ministerie van LNV in Minas. Met de wijziging sluit het productschap aan op het streven van de overheid naar administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Het overzicht wordt nu nog maar één keer per jaar verstuurd.

De belangrijkste wijziging betreft de frequentie van het toesturen van voerleverantie-overzichten aan boeren. Dit hoeft voortaan maar een keer per jaar in plaats van elk kwartaal. Bovendien mag dit nu ook elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail, verstuurd worden. Omdat het voerleverantie-overzicht vrijwel dezelfde gegevens bevat als het voerjaaroverzicht, behoeft het voerjaaroverzicht ook niet meer aan de boer toegezonden te worden.

Het voerjaaroverzicht moet nog wel aan Bureau Heffingen in Assen worden verstuurd.

De wijzigingen van het ministerie zijn afgestemd met de direct betrokkenen waaronder het Productschap Diervoeder, de veehouders en het Bureau Heffingen. Deze hebben voorstellen gedaan voor de implementatie van de wijzigingen. Het PDV werkt de wijzigingen uit in de Minas-verordening. De wijzigingen worden op 1 januari 2004 van kracht, mits de minister de voorstellen goedkeurt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.