Home

Achtergrond

Niet geregistreerde percelen tellen niet mee voor mao’s

Veehouders die voor 1 oktober een mestafzetovereenkomst (mao) hebben gesloten met een afnemer wiens perceel niet geregistreerd is bij de Dienst Basisregistratie Percelen hebben een probleem. De grond telt namelijk pas mee vanaf het moment dat de grond is aangemeld.

Ook dit jaar heeft Bureau Heffingen weer vele ‘servicemeldingen’ naar boeren verstuurt. Een deel daarvan heeft betrekking op niet geregistreerde percelen. De percelen van de diegene die de mest afneemt zijn dan namelijk niet bekend bij de Dienst Basisregistratie Percelen (BRP). Gevolg daarvan is dat de mao pas later in kan gaan. Meestal zijn dit percelen die eigendom zijn van particulieren. Let hier dus op.

De niet geregistreerde percelen kunnen natuurlijk alsnog gewoon worden aangemeld bij BRP, maar kunnen niet vanaf 1 januari 2003 meetellen. Dat kan pas op zijn vroegst 30 dagen voor de datum van aanmelding van het perceel bij BRP zijn. De eis is wel dat de particulier de grond feitelijk in gebruik heeft. Als de grond nu dus direct wordt aangemeld. Kan de mao vanaf 1 november 2003 meetellen voor de mestplaatsingruimte. Deze plaatsingruimte geldt dan voor het lopende jaar echter, maar voor 2 maanden van de totale plaatsingsruimte. Dus maar voor één zesde, het jaarplafond is daardoor te laag en moet er dus meer mestplaatsingruimte worden gecontracteerd.

Meer informatie basisregistratie percelen

Of registreer je om te kunnen reageren.