Home

Achtergrond

Natuurgebiedsplan heeft geen invloed op de waarde van grond

De Raad van State oordeelde dat het vaststellen van een natuurgebiedsplan geen invloed heeft op de waarde van de agrarische gronden. De bestemming hiervan veranderde immers niet. Maar de aanwijzing is wel nodig om boeren in het gebied gebruik te kunnen laten maken van subsidies voor natuurbeheer.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland heeft op 3 juli 2001 het gebiedsplan Kop en Westfriesland vastgesteld. Een deel hiervan werd aangemerkt als natuur. Een aantal boeren in het gebied gingen echter in beroep, want volgens hun had dit besluit invloed op de waarde van hun grond. De rechtsbank Haarlem stelde hun aanvankelijk in het gelijk, want een deugdelijke motivering zou ontbreken en ook zou niet voldoende onderzoek zijn verricht naar de negatieve gevolgen van de aanwijzing als natuurgebied. Plannen van boeren die in aanmerking willen komen voor de Subsidieregeling Natuurbeheer worden beoordeeld aan de hand van natuurgebiedsplannen. Door de begrenzing van natuurgebieden in het gebiedsplan wordt de subsidieregeling van toepassing.

De Raad van State vond dat de waarde van de grond niet daalde. De uitvoering van de subsidiemogelijkheden in het gebiedsplan gebeurt namelijk op basis van vrijwilligheid. Daarnaast heeft de aanwijzing als natuurgebied in het gebiedsplan ook geen gevolgen voor de bestemming zoals vastgelegd in het geldende bestemmingsplan. Volgens de boeren zou de waarde van hun grond ook dalen door het overwaaien van onkruid en het toenemen van de luizendruk. Ook hierin kon de raad zicht niet vinden. Dit is immers niet het gevolg van het vaststellen van het gebiedsplan.

De Raad van State vernietigde de eerdere uitspraak van de rechtbank, waardoor het gebiedsplan van kracht werd.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Raad van State

Lees ook Geen planschade uitkering voor aanwijzing zoekgebieden waterberging

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.