Home

Achtergrond

Limburgse regeling biedt nog ruimte voor bouw 50 woningen

De regeling ‘Ruimte voor Ruimte Zuid-Limburg’ trekt wel belangstelling, maar nog weinig concrete aanvragen. Dat blijkt uit de stand van zaken, een half jaar na de invoering van de regeling in maart van dit jaar. De regeling is een variant op de Regeling bedrijfsbeëindiging veehouderijtakken die onder meer in Noord- en Midden-Limburg zeer succesvol is.

De bedoeling van de regeling is de ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Limburg te verbeteren door de sloop van landschapontsierende bedrijfsgebouwen. Het gaat zowel om agrarische als niet-agrarische gebouwen. Per 750 vierkante meter te slopen bedrijfsgebouwen mag één woning gebouwd worden. Deze nieuw te bouwen woningen moeten qua locatie, omvang en bouwstijl passen in het Zuid-Limburgse landschap. Eind maart 2003 is de regeling Ruimte voor Ruimte Zuid-Limburg in werking getreden als aanvulling op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). In de afgelopen maanden is bij gemeenten en Provincie belangstellend geïnformeerd naar de mogelijkheden die de ‘Ruimte voor Ruimte’-regeling kan bieden maar nog weinig initiatiefnemers hebben daadwerkelijk een aanvraag voor Ruimte voor Ruimte ingediend bij hun gemeente. Momenteel heeft de regeling nog een capaciteit van 50 te bouwen woningen, ‘in ruil voor’ 37.500 vierkante meter aan te slopen bedrijfsgebouwen.

“Er lijkt sprake te zijn van enige onbekendheid en koudwatervrees ten aanzien van Ruimte voor Ruimte.”, aldus gedeputeerde Ger Driessen (Ruimte voor Limburg). “Het mogen bouwen van een woning in ruil voor de sloop van bedrijfsgebouwen pakt in de meeste gevallen financieel positief uit voor de aanvrager. Aangezien de regeling pas een half jaar in werking is getreden hopen we dat er slechts sprake is van een aarzelende start en onbekendheid met de regeling.

Meer informatie Ruimte voor ruimte regeling Zuid-Limburg

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.