Home

Achtergrond

Leveringszekerheid van gas bij extreme koude geregeld

Binnen de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) heeft de minister van Economische Zaken (EZ) een nieuwe regeling leveringszekerheid van aardgas bij strenge vorst ingebracht. Dat meldt het energiebureau van het Productschap Tuinbouw in Zoetermeer.

De nieuwe regeling houdt in dat tuinders meer zekerheid krijgen over de levering van aardgas in perioden met extreme koude. Tot een temperatuur van min negen graden Celsius is de vergunninghouder er zelf verantwoordelijk voor dat de gastoevoer naar de kleinverbruiker intact blijft. Wanneer het nog strenger gaat vriezen en de temperatuur tot 17 graden onder nul daalt, verschuift de verantwoordelijkheid voor levering van aardgas naar de beheerder van het landelijk gastransportnet.

Wel zijn vergunninghouders verplicht het volume en de capaciteit van het benodigde gas bij de landelijke netbeheerder vast te leggen. Lagere waarden worden in de regeling niet genoemd. De minister van EZ gaat ervan uit dat lagere waarden dan de genoemde 17 graden Celsius maar één keer in de 50 jaar voorkomt. Tot nu toe zorgde de Gasunie ervoor dat ook bij extreem lage temperaturen het gas bleef stromen.

De vrije energiemarkt levert problemen op. Door een splitsing van de Gasunie in een transport- en handelsbedrijf komt de leveringszekerheid mogelijk in gevaar. Deze bedrijven zijn ieder op zich niet verantwoordelijk voor leveringszekerheid. Dus heeft de minister een nieuwe regeling binnen de AMvB opgenomen om te voorkomen dat er problemen bij kleinverbruikers ontstaan. (Bron: AgD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.