Home

Achtergrond

LNV vermindert papierwinkel bij wijziging grondgebruik

Het ministerie van landbouw vereenvoudigt de administratie rond het doorgeven van een wijziging in het grondgebruik, in het kader van de Meststoffenwet. Een wijziging hoeft nog maar één gemeld te worden, alleen bij de Dienst Basisregistraties. Ook bij eigendomsoverdracht van de grond bij herverkaveling, terwijl de grond al in gebruik was hoeft dit niet opnieuw gemeld te worden.

Een wijziging in de oppervlakte grond die bij een bedrijf hoort (door koop, pacht of gebruiksrecht) alleen nog maar te worden doorgegeven aan de Dienst Basisregistraties, en niet meer tevens aan Bureau Heffingen.

Bij herverkaveling hoeft een kavelovergang nog maar één keer te worden gemeld, in plaats van voorheen twee keer, bij eigendomsoverdracht én bij feitelijke ingebruikname van de grond. Een handtekening van de oude gebruiker is niet meer nodig, wél een paraaf van de landinrichtingscommissie. De grond zal aanvankelijk worden geregistreerd onder de titel “plan van toedeling”. Dan kan de grond al wel worden gebruikt voor MOA’s en minas. Voor de dierrechten mag de grond echter pas worden gebruikt na het passeren van de akte van toedeling.

Meer informatie Volledige wetswijziging

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.