Home

Achtergrond

Kostprijs varkensmesters gestegen door dure biggen

De kostprijs op gespecialiseerde varkensmesterijen is de laatste maanden gestegen. Dat komt omdat de mesters duurdere biggen hebben moeten opleggen. Op de gesloten varkensbedrijven en de gespecialiseerde vermeerderingsbedrijven is de kostprijs nauwelijks veranderd.

Dat blijkt uit een overzicht van het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Het instituut berekent iedere twee maanden de gemiddelde kostprijs per varken en per big over een periode van vier maanden.

De gesloten varkensbedrijven komen in de periode van mei tot en met augustus 2003 op een kostprijs van € 1,49 per kilo geslacht gewicht. Dat is hetzelfde als in de periode van maart tot en met juni. Het LEI gaat daarbij uit van een volledige vergoeding voor de eigen arbeid. De gespecialiseerde varkensmesters komen in de periode van mei tot en met augustus op een kostprijs van € 1,37 per kilo geslacht gewicht. In de periode daarvoor was dat nog € 1,24. De gestegen kostprijs wordt veroorzaakt doordat biggen in de laatste periode gemiddeld duurder waren dan in het tijdvak ervoor.

Zowel de gesloten bedrijven als de varkensmesters hebben geprofiteerd van iets goedkoper voer. Dat heeft de kostprijs enigszins gedrukt. Bij de vermeerderaars is de kostprijs met vijf cent per afgeleverde big gedaald. Ook dat komt doordat het voer iets goedkoper is geworden.

Tabel kostprijs vleesvarkenshouderij

Nieuwe pagina 1
KOSTPRIJS VLEESVARKENSHOUDERIJ
kostprijs in euro's per afgeleverd varken
maart t/m juni 2003 mei t/m augustus 2003
biggenkosten * 52,25 52,20
arbeid 10,85 10,85
voer 43,00 42,90
gebouwen/inventaris 10,30 10,30
overige kosten 15,25 15,25
bruto kosten 131,65 131,50
overige opbrengsten 0,25 0,25
netto kosten 131,40 131,25
geslacht gewicht (kg) 88 88
kostprijs per kg geslacht gewicht 1,49 1,49
kostprijs op basis van aankopen biggen 1,24 1,37
* kostprijs bij vermeerdering plus kosten voor transport, commissie en uitval.
Bron: LEI

Tabel kostprijs zeugenhouderij

Nieuwe pagina 1
KOSTPRIJS ZEUGENHOUDERIJ
kostprijs in euro's per worp
maart t/m juni 2003 mei t/m augustus 2003
arbeid 115,85 115,85
voer 169,95 169,55
gebouwen/inventaris 81,85 81,85
overige kosten 95,70 95,70
bruto kosten 463,35 462,95
omzet en aanwas - 11,45 - 11,45
netto kosten 474,80 474,40
grootgebrachte biggen/worp 9,6 9,6
kostprijs per big van 25 kg 49,45 49,40
Bron: LEI

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.