Home

Achtergrond

Kamer wil één stankwet; Ammoniak- zonering rondom natuur bepleit

Een grote Kamermeerderheid wil dat er één landelijke stankwet komt. Bovendien heeft de Kamer moeite met de ammoniakzonering rondom natuurgebieden zoals die door het kabinet is voorgesteld.

Dat bleek dinsdagavond bij een debat met staatssecretaris Van Geel (milieu) en minister Veerman (landbouw). De Kamer vreest dat de landbouw door de voorstellen te veel wordt geremd in zijn ontwikkeling. De VVD gaf aan tegen het wetsvoorstel te stemmen, als dat niet wordt gewijzigd.Van Geel en Veerman lijken vooralsnog niet van plan de Kamer veel tegemoet te komen. Volgens beide bewindslieden geeft de zonering de duidelijkheid, die nodig is voor voortgang van de reconstructie. Momenteel kennen de landbouwgebieden een apart stankregime. Een landelijke stankwet, die al was aangekondigd, vindt Van Geel bij nader inzien niet nodig. Hij zegde de Kamer toe te kijken naar knelpunten die zich nu voordoen bij stank, met name de cumulatie (optellen van stankoverlast van verschillende bedrijven).

Wat betreft de zones rond natuurgebieden, waarbinnen de landbouw nauwelijks mag groeien om de ammoniakuitstoot te beperken, wil een Kamermeerderheid niet verder gaan dan 250 meter rond zeer kwetsbare natuur. Volgens Veerman impliceert uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn dat rond gebieden die daaronder vallen ruimere zones van 500 meter moeten worden aangehouden. Daarnaast valt volgens de minister niet te werken met het onderscheid kwetsbaar-zeer kwetsbaar. De regering heeft kwetsbare gebieden, waarvoor geen ammoniakbescherming nodig is, daarom vertaald met opgaand naaldbos. De Kamer vreest oeverloze discussies over wat daartoe gerekend moet worden. (Bron: AgD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.