Home

Achtergrond

Geen planschade uitkering voor aanwijzing zoekgebieden waterberging

De Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers vindt dat de aanwijzing van zoekgebieden voor waterberging in het reconstructieplan geen feitelijke beperkingen voor die gebieden oplevert. Daarom kan er ook nog geen sprake zijn van planschade, zo stelt de commissie in haar nieuwsbrief. Pas als gebieden worden aangewezen voor waterberging is sprake van schade.

De reconstructiecommissie heeft naar aanleiding van het concept-reconstructieplan veel reacties gehad van grondeigenaren. Zij vinden dat de commissie de vermogens- en gewasschade moet vergoeden. De commissie benadrukt dat in geval van vermogensschade sprake moet zijn van nieuwe omstandigheden. Dat is bijvoorbeeld in de uiterwaarden niet het geval. Schade aan gewassen wordt volgens de commissie altijd vergoed.

Verhoging van het oppervlakte- en grondwaterpeil kan volgens de commissie overigens ook voordeel opleveren omdat gewassen minder last hebben van droogte. Als duidelijke schade optreedt, moet dat worden vergoed. Bij de verdere uitwerking van het reconstructieplan moet duidelijk worden hoe daarmee wordt omgegaan. (Bron: AgD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.