Home

Achtergrond

Geen afrekening fiscus bij overbrenging eerder gepacht perceel naar privé

Een ondernemer had een onzakelijke pachtovereenkomst en kocht later voor een zeer lage prijs het blote eigendom. Een deel van het perceel had al de bestemming woningbouw en werd direct tot het privé-vermogen gerekend. De inspecteur stelde dat het verplicht ondernemingsvermogen was en belastte de meerwaarde van ƒ 390.000,=. Het Hof Arnhem oordeelde anders.

De ondernemer, die een maatschap boerde met zijn echtgenote, pachtte een perceel van ruim zeven hectare van zijn schoonvader. Op een gedeelte van het perceel rust een woonbestemming. De boerderij die erop stond was echter al in de jaren zeventig gesloopt en de resten van het sloopafval zijn nog aanwezig. Het pachtcontract is volgens de ondernemer onzakelijk omdat de pachtprijs lager is dan wettelijk toegestaan, de pachtprijs altijd is kwijtgescholden en er ook geen verhoging van pachtprijs heeft plaatsgevonden. Het pachtcontract was goedgekeurd door de grondkamer en werd tot het ondernemingsvermogen gerekend. Enkele jaren later wordt het eigendom van het perceel verkocht aan de dochter, zijnde de echtgenote van de ondernemer, voor een relatief laag bedrag. Hierbij is bedongen dat het lopende pachtcontract blijft lopen. Met uitzondering van het gedeelte waarop de woonbestemming rust, wordt het perceel tot het ondernemingsvermogen gerekend.

Volgens de belastinginspecteur is de overbrenging van het perceelgedeelte naar privé belast voor het verschil tussen de WEV en WEVAB. De WEVAB bedraagt ƒ 4.400,= en de WEV ƒ 390.000,= en rekent het verschil aan de maten toe voor ieder de helft. De ondernemer voert aan dat het pachtcontract niet zakelijk was en er zodoende ook geen sprake kon zijn van pachtersvoordeel. Daarnaast was er volgens hem geen bestemmingswijzigingswinst, want de woonbestemming ruste al geruime tijd op het perceel.

Het Hof oordeelde dat de pachtovereenkomst onzakelijk was. Het feit dat het een goedgekeurd pachtcontract was veranderde hier niets aan. Het perceel had reeds jaren voordat de pachtovereenkomst werd gesloten een woonbestemming. Het Hof oordeelt dat de perceelsgedeelte aangekocht door het bedrijf op de balans geactiveerd dient te worden voor de WEV (ƒ 390.000,=), maar ook voor datzelfde bedrag direct doorgeschoven kan worden naar privé, waardoor er dus geen winst wordt gerealiseerd. Het Hof stelt de ondernemer in het gelijk en vernietigd de aanslag.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Hof Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.