Home

Achtergrond

Dierrechten of mestafzetcontracten sneuvelen bij nieuw mestbeleid

De dubbele, of eigenlijk driedubbele controle op de beheersing van de mestproductie verdwijnt. Begin volgend jaar beslist het kabinet wat kan worden geschrapt, het stelsel van dierrechten of het stelsel van mestafzetovereenkomsten (MAO’s).

Dit meldt minister Cees Veerman in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee verdwijnt in ieder geval één overbodig stelsel voor het in de hand houden van de mestproductie. Van een ander, veel zachter controlesysteem - Minas - was al eerder bekend geworden dat het zou sneuvelen.Veerman houdt overigens ook nog de optie open dat alle bestaande stelsels voor beheersing van de mestproductie, dus zowel dat van de dierrrechten als dat van de MAO’s (en Minas), zullen worden afgeschaft en vervangen door een nieuw systeem. De komende tijd zal hij hier nadere duidelijkheid over verschaffen.

Veel wet- en regelgeving op gebied van mest zal de komende tijd, maar uiterlijk per 1 januari 2006 vervallen. Maar er zal ook veel nieuwe wetgeving komen. Vorige week maakte de minister al de hoofdlijnen van een nieuw, vereenvoudigd stelsel bekend. Veehouders zullen daarbij worden onderscheiden naar drie groepen: de niet-risicobedrijven die alle mest op eigen grond kunnen afzetten en verder weinig hoeven te verantwoorden; de risicovolle bedrijven, die volledige verantwoording moeten afleggen over hun mestafzet en een groep bedrijven die formeel niet tot de niet-risicobedrijven behoort, maar kan aantonen dat ze de mest toch verantwoord afzet op eigen grond. Dit op basis van een verfijnde aangifte. Bedrijven moeten daarbij werken met mestgebruiksnormen, niet alleen voor stikstof, maar ook voor fosfaat, meldt Veerman nu.

Akkerbouwbedrijven die mest ontvangen vallen ook onder de categorie niet-risicobedrijven, stelt het ministerie van landbouw. “De afdekking van het risico (op een niet verantwoorde mestafzet) ligt aan de kant van de mestproducent of leverancier,” stelt een woordvoerder van Veerman. Voor de akkerbouw is dit een opluchting. Ook een opluchting is dat de gebruiksnormen voor de totale stikstofbemestig - inclusief kunstmest - wordt afgeleid van de bemestingsadviezen. Voor de mineralisatie van meststoffen komen er vaste normen (forfaits) per bedrijf. Onduidelijk is of er ook forfaits komen voor weidegang. Daar wordt op gestudeerd. (Bron: AgD)

Meer informatie Brief van minister aan de Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.