Home

Achtergrond

Countus: verschil in kostprijs twaalf cent

Tussen de kostprijzen van de diverse melkveebedrijven gaapt een gat van gemiddeld twaalf cent per kilo. Dat heeft het accountants- en adviesbureau Countus becijferd op basis van de bedrijfsanalyses van 135 gespecialiseerde melkveebedrijven in Flevoland.

Uit de bedrijfseconomische analyses over het boekjaar 2001/2002 blijkt volgens Countus dat een derde deel van alle melkveehouders gemiddeld voor 33 cent per kilo melk aan kosten maakt. Dit is de groep met de laagste kostprijs. De groep met de hoogste kostprijs, eveneens dertig procent van het totaal, kwam uit op 45 cent per kilo (inclusief een vergoeding voor eigen arbeid). Voor een gemiddeld Flevolands melkveebedrijf komt dat op jaarbasis neer op een verschil van 72.000 euro.

Volgens Bertus Stormink, hoofd van de vakgroep Bedrijfseconomie van Countus is het verschil door een combinatie van factoren ontstaan. ”Het blijkt dat de groep met de laagste kostprijs meestal op alle fronten net iets beter scoort, zowel op bij voorbeeld fokkerijkosten, als op bijvoorbeeld de voerkosten. Er blijkt niet één aspect te zijn dat doorslaggevend is voor een lagere kostprijs. Kostprijsbeheersing is niet alleen iets dat je in je vingers moet hebben, je moet je als melkveehouder een spiegel voor houden en je openstellen voor veranderingen”, aldus Stormink die meent dat een verlaging van de kostprijs noodzakelijk is voor melkveehouders met het oog op de voorspelde inkomensdaling alsgevolg van het Europees landbouwbeleid.

Uit de Countus-cijfers blijkt overigens dat de kostprijs van melk in Flevoland gemiddeld lager ligt dan landelijk. Cijfers die de Nederlandse melkveehoudersvakbond vorige week presenteerde op basis van vier landelijk opererende accountantsbureaus blijkt dat de kostprijs op 43,43 cent per kilo bedraagt. Volgens Stormink heeft de Flevolandse melkveehouder het voordeel dat de schaal van zijn bedrijven doorgaans groter is. (Bron: AgD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.