Home

Achtergrond

Brabant: meer mogelijkheden vrijkomende agrarische bebouwing

De provincie Noord-Brabant wil dat ondernemers stallen en schuren aan de randen van dorpen voor meer mogelijkheden kunnen gebruiken. Dat staat in een discussienota van Gedeputeerde Staten. De provincie haakt hiermee in op de wens van reconstructiecommissies voor meer aandacht voor de sociaaleconomie op het platteland.

Voor de zogenoemde kernrandzones rondom de dorpen wil GS ruimere mogelijkheden met leegstaande bedrijfsgebouwen toestaan. Bijvoorbeeld vestiging van bedrijven of woningen. In het buitengebied komt waarschijnlijk ook soepeler beleid, maar met minder mogelijkheden dan in de kernranden. In landbouwontwikkelingsgebieden mogen de nieuwe activiteiten de landbouw niet hinderen.

Uit onderzoek van de provincie blijkt dat het huidige streekplan al ruimte biedt voor alternatief gebruik van stallen. Maar andere wetgeving blokkeert concrete plannen. Met de nieuwe beleidslijn moet dat dus veranderen.

In de Brabantse reconstructiecommissies zijn de sociaal-economische aspecten één van de bouwstenen voor het reconstructieplan. In het gebied De Peel is onlangs de eerste sociaal-economische paragraaf gepresenteerd. Ook daar ligt de nadruk op meer gebruik van leegstaande agrarische gebouwen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.