Home

Achtergrond

€ 3 miljoen aan Europees geld voor vermeerderaars veilig gesteld

De drie miljoen euro die de Nederlandse producenten van broedeieren hopen te ontvangen van de Europese Commissie zijn veilig gesteld. Dit volgt uit het akkoord over de Europese landbouwbegroting voor 2004, waarover dinsdagavond een akkoord is bereikt.

Minister Cees Veerman (landbouw) heeft al begin juli de toezegging gekregen van Eurocommissaris Franz Fischler (ook landbouw) dat het geld voor de vermeerderaars er zou komen. Deze week is dat definitief geworden, na het akkoord tussen Europees Parlement, de Commissie en de ministers die verantwoordelijk zijn voor de Europese begroting (de Raad).

Een voorwaarde voor de Brusselse steun is en blijft dat nationaal eenzelfde bedrag wordt bijgedragen. Met de pluimveesector is op 3 juli overeengekomen dat de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) de daarvoor benodigde bijdrage innen, stelt het ministerie van landbouw. De PVE studeren er nog op hoe dat moet gebeuren. Het geld moet worden opgehaald bij dezelfde bedrijven als die schade hebben geleden. De drie miljoen euro netto-steun is in feite slechts een beperkte bijdrage in de totale schade, stelt het schap. De vermeerderaars hebben door de vogelpest tuussen de 10 en 12 miljoen euro schade geleden.

De uitbetaling van de Brusselse gelden wordt niet voor half januari verwacht. (Bron: AgD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.