Home

Achtergrond

Wijzigingen Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer

Het ministerie van LNV heeft de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) voor 2004 op een aantal punten aangepast. Verder loopt de aanvraagperiode waarschijnlijk van 3 november tot en met 24 december 2003. De aanvraagperiode en de wijzigingen worden definitief na publicatie in de Staatscourant.

Begin 2003 is de subsidieregeling geëvalueerd. Dit heeft geleid tot ondermeer de volgende wijzigingen:

 • Als de aanvrager zelf niet de eigenaar is van het perceel, is het niet meer verplicht een verklaring van geen bezwaar bij te voegen;

 • Nieuwe landschapspakketten, die een vereenvoudigde variant zijn van een aantal oude landschapspakketten. Een aantal eisen zijn veranderd;

 • De mogelijkheden tot het aanvragen van beheerssubsidie SAN binnen natuurgebieden zijn verruimd;

 • Enkele beheerspakketten zijn aangepast;

 • Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om, zonder terugbetaling, een overstap te maken binnen de pakketten van de SAN en van een SAN-pakket naar een SN-pakket;

 • De termijnen waarbinnen een overdracht of het overlijden van de aanvrager moet zijn gemeld, zijn versoepeld: de overdracht moet binnen drie maanden zijn gemeld. Voor overlijden is de nieuwe termijn 30 dagen na overlijden.

  Meer informatie Brochure SAN 2004

 • Administrator

  Of registreer je om te kunnen reageren.