Home

Achtergrond

Werkgevers gaan loon van zieke werknemers twee jaar doorbetalen

Werkgevers gaan met ingang van 1 januari 2004 zieke werknemers twee jaar 70 procent van het laatste loon doorbetalen in plaats van één jaar. De feitelijke gevolgen van de verlenging van de loondoorbetaling treden dus op in 2005. Verder schuift de eventuele toegang tot de WAO één jaar op.

Het kabinet roept sociale partners op om in het tweede ziektejaar geen aanvulling af te spreken op de loondoorbetaling, zoals ze nu via CAO’s vaak doen. Krijgen werknemers in het tweede ziektejaar toch meer dan 70 procent van hun loon als zij niet werken, dan komen zij in het nieuwe WAO-stelsel niet in aanmerking voor een keuring voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor het eerste ziektejaar blijven werkgevers wettelijk verplicht tenminste het minimumloon door te betalen, maar deze wettelijke verplichting wordt niet verlengd naar het tweede ziektejaar. Dat is de strekking van het wetsvoorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tegenover de verlenging van de loondoorbetaling voor werkgevers staat een verkorting van de periode dat arbeidsongeschiktheidsuitkeringen meetellen in de Pemba-premie, waarvan de hoogte afhangt van het aantal werknemers dat in de WAO komt. Door dit wetsvoorstel wordt deze premie gebaseerd op de eerste vier uitkeringsjaren in plaats van vijf. Ook betekent het wetsvoorstel dat de loonkosten voor werkgevers in het tweede ziektejaar toenemen, maar dat de premielasten voor arbeidsongeschiktheid afnemen met 0,35 procent in 2005 en 0,7 procent in 2006.

Meer informatie Brief van minister aan de Kamer
Meer informatie Wetsvoorstel

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.