Home

Achtergrond

Veerman zegt soepele omzetting natuurcontract toe

De omzetting van de bestaande contracten voor agrarisch natuurbeheer op basis van de Regeling beheersovereenkomsten Natuurbeheer (Rbon) in nieuwe langlopende contracten op basis van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN), zal soepel verlopen.

Deze toezegging deed landbouwminister Cees Veerman gisteren tijdens overleg met de Tweede Kamer over het Programma Beheer. De Kamer is er niet gerust op dat de omzetting van de oude contracten in nieuwe zesjarige contracten vlekkeloos zal verlopen. De beheersdoelstellingen in de oude regeling zijn gekoppeld aan een beheerspakket of landschapspakket in de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. Aan die maatregelen is een vergoeding gekoppeld.

De Kamer drong er bij Veerman op aan om de contractduur voor agrarisch natuurbeheer verder te verlengen en ook de vergoedingen in de komende jaren te verhogen. Veerman toonde zich daartoe bereid. Tenminste, voor wat betreft het eerste deel van het verzoek en dan voor zover Brussel toestaat. Als een verlenging van de contractduur naar tien jaar mogelijk is, natuurlijk voor de beheerovereenkomsten waarvoor dat zinvol is, wil hij dat bewerkstellingen. De goedkeuring van Brussel geldt ook voor wat betreft de hoogte van de vergoedingen. Veel partijen vinden dat de bestaande vergoedingen wel wat hoger mogen worden. Veerman is het daar niet zonder meer mee eens, maar zelfs al zou hij ook een verhoging van de vergoedingen willen, dan nog is het afwachten of Brussel dat wel goed zal keuren.

Meer informatie Brochure Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Overgangstabel Rbon naar SAN

Beheersdoelstelling van de Rbon die aansluiten bij beheerspaketten van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Beheersdoelstelling zoals opgenomen in de RBON
Beheersdoelstelling zoals opgenomen in de RBON Bijbehorende beheerspakketten / landschapspakketten Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer
1 Handhaven van natuurlijke handicaps Bijlage 1, beheerspakketten 33
2 Handhaven en ontwikkelen van waarde- volle vegetaties (botanische doelstelling) Bijlage 1, beheerspakketten 01 tot en met 10, 26, 27, 29 en 30
3

 

Handhaven en ontwikkelen van de weidevogelpopulaties (weidevogeldoelstelling) Bijlage 1, beheerspakketten 11 tot en met 17
4 Onderhoud van landschapselementen Bijlage 2, landschapspakketten 54 tot en met 56, 58 tot en met 65
5

 

Het tegengaan van nadelige beïnvloeding van natuurwaarden in natuurterreinen en landschapselementen (buffersdoelstelling) Bijlage 1, beheerspakketten 01 tot en met 10, 26, 27, 29 en 30

 

6

 

Handhaven en ontwikkelen van een goed biotoop voor overige fauna (bijvoorbeeld vlinders, patrijzen, dassen, etc) Bijlage 1, beheerspakketten 23 tot en met 28

 

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.