Home

Achtergrond 213 x bekeken

Veerman herstelt koopplicht gronden per 2004; DLG mag weer aankopen doen

De koopplicht is van toepassing op de nieuwe natuur- en de beheersgebieden die binnen de begrensde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen. Tevens is de biedingenstop van Dienst Landelijk Gebied (DLG) opgeheven, zodat per direct weer aankopen kunnen worden gedaan ten laste van het budget voor 2004.

Minister Veerman van LNV heeft besloten op per 1 januari 2004 de kooplicht voor gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur weer te herstellen. Veerman streeft ernaar om de koopplicht in overleg met de provincies voor de beheersgebieden in de EHS af te schaffen. Hier wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. In het kader van de omslag van minder verwerving naar meer beheer wil Veerman de koopplicht in de gebieden waar nieuwe natuur niet meer door verwerving, maar door beheer tot stand wordt gebracht, eveneens afschaffen.

DLG schat de omvang van de grondaankopen in de koopplichtgebieden jaarlijks op € 50 tot € 80 miljoen. In deze kabinetsperiode (2004-2007) is jaarlijks respectievelijk € 101, € 109, € 194 en € 188 miljoen beschikbaar voor grondverwerving ten behoeve van de EHS. Dit voor zowel aankopen binnen de begrensde EHS en dus de koopplicht geldt, als op aankoop van zogenoemde ruilgronden. Deze gronden worden later geruild met gronden die binnen de EHS liggen. De minister wil prioriteit geven aan de grondaankopen waarbij een beroep kan worden gedaan op de koopplicht.

Veerman bewaakt of het budget niet wordt overschreden. In de loop van 2004 zal blijken of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld het over de jaargrens heentillen van transacties en een tijdelijke aankoopstop voor gronden die liggen buiten de koopplichtgebieden wanneer voor meer dan € 21 miljoen is aangekocht. Wanneer de grondaankopen in de koopplichtgebieden onder het bedrag van € 80 miljoen blijven, zal er in de loop van 2004 meer ruimte zijn voor aankopen buiten de koopplichtgebieden.

Boeren die gronden in de koopplichtgebieden doen er dus verstandig aan deze tijdig te koop aan te bieden. Tegen het einde van 2004 kan het voorkomen dat het budget al is gebruikt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.