Home

Achtergrond

Uitspraak Wijn biedt mogelijkheden voor herinvestering pachters

Op 10 oktober jl. heeft Staatssecretaris van Financiën Wijn een mogelijk ook voor pachters belangrijke uitleg van de wettelijke bepalingen over toepassing van de herinvesteringen gegeven. Weliswaar gaat zijn standpunt over melkquota, niettemin is zijn uitleg van de wet ook van belang voor pachters. Pachters kunnen nu met meer kans op succes een beroep doen op het via de herinvesteringsreserve kunnen herinvesteren in eigendomsgrond. Zij moeten zich beroepen op de uitleg van de wet die de staatssecretaris in deze resolutie heeft gegeven. Die uitleg gaat verder dan alleen over quota.

Pleegt te worden afgeschreven
Inzake het melkquotum heeft de Staatssecretaris heeft aangegeven dat voor “pleegt te worden afgeschreven” niet moet worden gekeken naar enkele gevallen maar naar het overgrote deel van de gevallen. Hij geeft dit aan voor het melkquotum, maar deze uitleg geldt natuurlijk in het algemeen! Ook op pachtrechten pleegt in het overgrote deel van de gevallen niet te worden afgeschreven. Een beroep op deze uitleg lijkt dus bepaald kansrijk te zijn voor pachters.

Zou het standpunt van de Staatssecretaris inderdaad als een algemene uitleg van de wet moet worden bezien, betekent dat in grond geherinvesteerd kan worden. Als er sprake is van overheidsingrijpen geldt geen beperking bij niet-overheidsingrijpen blijft het vraagstuk staan dat er voldaan moet zijn aan de eis dat er sprake moet zijn van eenzelfde economische functie. Als de Staatssecretaris nu ook nog zou erkennen dat bij herinvestering van een pacht-ontbindingsvergoeding sprake is van herinvestering in een bedrijfsmiddel met eenzelfde economische functie dan zijn de problemen helemaal opgelost.

Lees ook Pacht en herinvesterings(on)mogelijkheden

Lees ook Problemen herinvestering melkquotum van de baan

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.