Home

Achtergrond

Twee keuzemogelijkheden zand-en lössgronden op Minas-aangifte

Om aan de Europese Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen zijn de verliesnormen voor fosfaat en stikstof in 2002 en 2003 verder aangescherpt. De grondkaarten corresponderen echter niet met het aangifteformulier van Minas. Bureau Heffingen geeft aan hoe hiermee om te gaan.

Op de grondkaarten zijn vier gebieden aangegeven:

-droge uitspoelingsgevoelige gronden (ten minste tweederde deel grondwatertrap 7 en 8, donkergrijs op de kaarten);
-overige uitspoelingsgevoelige gronden (ten minste tweederde deel grondwatertrap 6, middelgrijs op de kaarten);
-overige zand- en lössgronden (lichtgrijs op de kaarten);
-klei- en veengronden (wit op de kaarten).

Op de grondkaarten zijn de drie zandgronden dus onderverdeeld in licht, middel en donkergrijs. Op het Minasaangifte formulier zijn er voor zand- en lössgronden gronden slechts twee invulmogelijkheden.Bureau Heffingen geeft aan dat hier als volgt mee omgegaan moet worden:

-zand- en lössgrond uitspoelingsgevoelig (droog) => donkergrijs (nr. 1);
-zand- en lössgrond niet-uitspoelingsgevoelig (nat) =>middelgrijs en lichtgrijs (nrs. 2 en 3).

(Bron: Hendrix UTD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.