Home

Achtergrond

Subsidietarieven MEP 2004 en 2005 bekend

De minister van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer de subsidietarieven voor de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) voor 2004 en 2005 bekendgemaakt. De subsidiebedragen worden per 1 januari en 1 juli 2004 en 1 januari 2005 aangepast.

Net als in 2003 zijn de subsidiebedragen gebaseerd op de resultaten van het onderzoek van ECN en KEMA naar de onrendabele toppen van de verschillende opties om duurzame elektriciteit op te wekken. De bedragen worden aangepast aan de indexering en de gefaseerde afschaffing van de vrijstelling van de Regulerende Energiebelasting (REB) voor duurzame elektriciteit.

Behalve de indexering worden een aantal subsidietarieven verlaagd. Het tarief voor grootschalige verbranding van zuivere biomassa wordt per 1 januari 2004 verlaagd met 0,7 eurocent per kilowattuur verlaagd en voor diermeel wordt deze op nul gesteld. De subsidie voor windenergie op land wordt per 1 januari 2005 verlaagd met 0,1 eurocent per kilowattuur.

Overzicht subsidiebedragen

De subsidiebedragen per kilowattuur zijn als volgt vastgesteld:
wind op zee, waterkracht, zonne-, golf- en getijdenenergie en zelfstandige bio-energie-installaties met een vermogen van minder dan 50 megawatt:
per 01-01-2004: 6,7 eurocent;
per 01-07-2004: 8,2 eurocent;
per 01-01-2005: 9,7 eurocent;

wind op land:
per 01-01-2004: 4,8 eurocent;
per 01-07-2004: 6,3 eurocent;
per 01-01-2005: 7,7 eurocent;

zuivere biomassa in installaties met een vermogen van meer dan 50 megawatt:
per 01-01-2004: 4,0 eurocent;
per 01-07-2004: 5,5 eurocent;
per 01-01-2005: 7,0 eurocent;

diermeel:
per 01-01-2004: 0 eurocent;
per 01-07-2004: 0,6 eurocent;
per 01-01-2005: 2,1 eurocent;

stortgas:
per 01-01-2004: 0 eurocent;
per 01-07-2004: 0,6 eurocent;
per 01-01-2005: 2,1 eurocent;

Mengstromen verwerkt met een minimum energetisch rendement van 26% blijft 2,9 eurocent in 2004 en 2005;

Warmte/krachtkoppeling (WKK) blijft 0,57 eurocent in 2004 en 2005. Omdat WKK-exploitanten de tijd tot 01-01-2004 te kort vinden om alle noodzakelijke technische en administratieve stappen hiervoor te doorlopen, heeft minister Brinkhorst besloten de geplande subsidiëring aan de hand van een kooldioxide-index uit te stellen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.