Home

Achtergrond

Subsidie voor opstellen ondernemings- plan voor startende boeren uit KKA

Jonge boeren krijgen tot € 1.500,= steun bij opzetten ondernemings- plan. Bestaande akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers kunnen tot € 8.000,= steun krijgen voor het inwinnen van deskundig advies gericht op bedrijfsontwikkeling of juist bedrijfsbeëindiging.

In navolging op de openstelling dit voorjaar, stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de tweede keer de Kaderregeling kennis en advies open. De regeling geeft financiële ondersteuning aan agrarische ondernemers voor het inzetten van deskundigen bij bedrijfsontwikkeling of bedrijfsbeëindiging. De activiteiten die gesubsidieerd kunnen worden variëren van bedrijfsdoorlichtingen, het laten opstellen van plannen voor bedrijfsontwikkeling of bedrijfsbeëindiging, tot het volgen van opleidingen. De Kaderregeling kennis en advies wordt opengesteld voor twee doelgroepen: 'akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt' en 'jonge agrariërs'.

Openstelling akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
De regeling is geopend van 20 oktober tot en met 6 november 2003 De minister heeft voor de openstelling akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt EUR 600.000,- beschikbaar gesteld voor agrarische ondernemers die als hoofdactiviteit akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt bedrijven. Deze openstelling is vooral gericht op financiële ondersteuning bij het inwinnen van deskundig advies bij het maken van keuzes gericht op bedrijfsontwikkeling of bedrijfsbeëindiging. Het maximumsubsidiebedrag in deze aanvraagperiode is EUR 8.000,- per aanvrager.

Openstelling jonge agrariërs
De regling is geopend van 3 november tot en met 20 november 2003. De minister heeft voor de openstelling jonge agrariërs EUR 550.000,- beschikbaar gesteld voor agrariërs jonger dan veertig jaar, die van plan zijn een agrarisch bedrijf te starten, en die nog niet eerder een landbouwbedrijf volledig in eigendom, pacht of erfpacht hebben gehad.Deze openstelling geeft financiële ondersteuning bij het door deskundigen laten opstellen van een ondernemingsplan. Het maximum subsidiebedrag in deze aanvraagperiode is EUR 1.500,- per aanvrager.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.