Home

Achtergrond

Schaderegelings waterbergingsgebieden waterschappen ter inzage

De waterschappen Hunze en Aa’s en Nooderzijlvest hebben een schaderegeling waterbergingsgebieden ontwikkeld. Hierin is exact vastgelegd welke schade wordt gedekt bij het gecontroleerd onder laten lopen van daarvoor aangewezen gebieden. Ook staat hierin de aanvraagprocedure beschreven.

De regeling geld voor schade die ontstaat bij het gecontroleerd laten onderlopen van waterbergingsgebieden die als zodanig onherroepelijk in een gemeentelijk bestemmingsplan zijn aangewezen. Toe nu toe was er nog geen regeling getroffen, zou een dergelijke situatie zich voordoen.

In principe wordt alle schade vergoed. Zowel teeltplanschade, schade aan de inboedel en inventaris, maar ook bedrijfsschade en opstartkosten van de nieuwe productie. In de regeling is een omgekeerde bewijslast opgenomen. Dat wil zeggen dat de aanvrager van de schadevergoeding altijd het voordeel van de twijfel krijgt, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Meer informatie Ontwerpregeling Schadevergoeding waterbergingsgebieden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.