Home

Achtergrond

Productierechten niet bruikbaar bij doorlopen grondgebruikersverklaring

Grondgebruikersverklaringen kunnen nu met langer dan een jaar of zelfs onbeperkt doorlopen. Het langer dan één jaar door laten lopen van de grondgebruikersverklaring kan tot gevolg hebben dat de mestproductierechten en varkensrechten tijdelijk niet bruikbaar zijn.

Met het oog op vermindering van de administratieve lasten is de looptijd van 365 dagen bij een grondgebruikersverklaring komen te vervallen. Nu kan worden gekozen om wel of geen einddatum in te vullen. In het laatste geval loopt de grondgebruikersverklaring voor onbepaalde tijd door tot het moment dat opnieuw een "wijziging gebruikstitel" ingestuurd wordt. Het voordeel van het invullen van een einddatum is dat voor het beëindigen van het in gebruik geven niet opnieuw getekend hoeft te worden door beide partijen. Het is wel aoppassen voor de gevolgen voor de mestproductie- en varkensrechten. Deze kunnen tijdelijk niet bruikbaar zijn.

Meer informatie Wijziging van de Meststoffenwet

Mestproductie- en varkensrechten tijdelijk onbruikbaar

Grondgebonden mestrechten tijdelijk niet bruikbaar
Een boer die na 1999 grond in gebruik geeft voor langer dan 1 jaar loopt het risico dat de grondgebonden mestproductierechten vanaf het tweede opvolgende jaar dat de grond in gebruik gegeven wordt, niet door hem benut kunnen worden. Pas als de grond weer terug in gebruik genomen wordt kunnen deze weer benut worden. Degene die de grond in gebruik neemt mag de mestproductierechten nooit benutten, want hij bezit de grond niet op basis van een geldige titel als eigendom of pacht.

Om te voorkomen dat de grondgebonden mestproductierechten niet benut kunnen worden door de ingebruikgever, moet er een kalenderjaar tussen zitten voordat deze grond opnieuw in gebruik gegeven wordt. Dit betekent tevens dat de grond het ‘tweede jaar’ ook niet aan een derde in gebruik gegeven mag worden. Dit geldt in principe per perceel en niet per mestnummer. Dus iemand met 40 hectare mag wel eerst de ene 20 hectare in gebruik geven en het jaar daarop de andere 20 hectare in gebruik geven. Dit moet wel aantoonbaar zijn.

Niet-verhandelbare varkensrechten soms twee jaar onbruikbaar
Wanneer de tot het bedrijf behorende landbouwgrond binnen het kalenderjaar verkleind en vergroot wordt heeft dit geen gevolgen voor de niet-verhandelbare (grondgebonden) varkensrechten. Wordt niet binnen hetzelfde kalenderjaar de oppervlakte landbouwgrond weer vergroot, kunnen de grondgebonden varkensrechten waarvoor te weinig landbouwgrond aanwezig is, niet benut worden totdat weer voldoende grond aanwezig is. Basis hiervoor is Artikel 4 van het uitvoeringsbesluit Wet Herstructurering Varkenshouderij.

De grondgebruikersverklaring kan voor een jaar afgesloten worden zonder gevolgen voor de mestproductierechten bijvoorbeeld van 1 mei 2002 t/m 30 april 2003. Echter wanneer deze grond nodig is voor de niet-verhandelbare varkensrechten heeft dit wel gevolgen, want de grond is niet binnen het kalenderjaar terug bij de eigenaar. De niet-verhandelbare varkensrechten kunnen dan niet benut worden in 2002 en 2003. Dus wanneer grond nodig is voor het actief houden van niet-verhandelbare varkensrechten, kan deze enkel van 1 januari tot 31 december in gebruik gegeven worden zonder gevolgen voor de niet-verhandelbare varkensrechten van in gebruikgever.

Echter kunnen de niet-verplaatsbare varkensrechten enkel benut worden wanneer er voldoende grond onder zit en wanneer deze grond niet benut wordt voor het houden van andere diersoorten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.