Home

Achtergrond

Pachtprijs in nieuwe wet waarschijnlijk vrij onderhandelbaar

De pachtprijs zal in de toekomst vrij onderhandelbaar zijn. Pachter en verpachter zullen er samen uit moeten komen. Lukt dat niet dan komt er een taxateur of zelfs een rechter aan te pas. Dat is de strekking van een voorontwerp van de nieuwe Pachtwet van LNV.

De nieuwe Pachtwet zal geen pachtnormen meer bevatten. De hoogte van de pacht is vrij onderhandelbaar tussen pachter en verpachter. Als zij geen overeenstemming bereiken dan kan de hulp van een onafhankelijk deskundige worden ingeroepen. Wordt dan nog geen overeenstemming bereikt, dan komt de rechter er aan te pas. Deze beoordeelt wat de redelijke pachtprijs is aan de hand van pachtprijzen in de omgeving. Een registratie van pachtcontracten moet gaan zorgen voor voldoende vergelijkingsmateriaal.

Minister Veerman heeft dit de kamer laten weten middels een brief naar aanleiding van het rapport “Grondgebruik en pachtcontracten en pachtprijsmechanismen” van Wageningen Universiteit. Hierin werden vier modellen onderzocht:
1. geen pachtprijsbeheersing;
2. pachtprijsbeheersing volgens het Pachtnormenbesluit;
3. pachtprijsbeheersing op basis van de going concern-waarde;
4. pachtprijsbeheersing door een combinatie van prijzen voor losse grond en de going concern-waarde.

De laatste twee zijn te ingewikkeld, omdat het de ene keer over los land gaat en de andere keer over gehele bedrijven inclusief bedrijfsgebouwen. Daarnaast is het berekenen van de going concern-waarde geen eenvoudige rekensom. Het handhaven van de huidige pachtnormen heeft als nadeel dat de pachtprijs gekoppeld blijft aan de grondprijs en dus mee fluctueert. Een vrije onderhandeling met de ingebouwde waarborgen is dus de beste optie.

Meer informatie Brief van minister aan de Kamer
Meer informatie Rapport Grondgebruik en pacht

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.