Home

Achtergrond

Minas blijft tot 2006; Nieuw mestbeleid met forse boetes

Minister Cees Veerman van landbouw heeft aangegeven Minas tot 2006 te willen laten bestaan. In de nieuwe mestwetgeving onderscheidt hij drie categorieën boeren, die elk in verschillende mate met regelgeving te maken krijgen. Ook komen er forse boetes voor overtredingen.

De nieuwe wetgeving is het gevolg van het afschieten van het Minas-stelsel door het Europese Hof. Minas wordt vervangen door een stelsel op basis van gebruiksnormen, maar blijft waarschijnlijk nog tot 1 januari 2006 van kracht, aldus Veerman. Brussel hanteert een norm van 170 kilogram stikstof per hectare. Nederland wil voor een groot deel van zijn areaal een uitzondering van 250 kilo (derogatie). Uitgangspunt van de nieuwe wetgeving wordt een risicobenadering. Daarin zijn de volgen catagoriën te onderscheiden:
* boeren die weinig risico lopen de normen te overschrijden, krijgen te maken met lagere administratieve lasten. Het gaat met name om grondgebonden bedrijven, die een basisregistratie van grond en dieren moeten bijhouden. Zij worden steekproefsgewijs gecontroleerd.
* De ’risicogroepen’ moeten wél een uitgebreide mestboekhouding bijhouden, die ook wordt gecontroleerd. Om te bepalen of boeren voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn wordt gerekend met gestandaardiseerde normen (forfaits).
* Een derde groep wordt gevormd door boeren die niet met forfaits willen werken. Dit is mogelijk, maar zij moeten dan wel op eigen kosten aantonen dat zij de normen halen.

Met Minas verdwijnen ook de Minas-heffingen. In plaats daarvan komen er ”afschrikwekkende sancties” bij overtreding van de gebruiksnormen, aldus Veerman. De minister denkt aan het strafrecht en hoge bestuurlijke boetes. (Bron: Agd)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.