Home

Achtergrond

Let op met minimale breedte en oppervlakte braakstroken

In de nieuwe plannen van EU-landbouwcommissaris Fischler waren andere eisen opgenomen ten aanzien van de minimale breedtes en oppervlakten van braakstroken. Voor komend jaar blijven echter gewoon de oude normen van kracht.

Komend jaar komen percelen die braak worden gelegd weer in aanmerking voor een braakvergoeding. Net als vorig jaar is in de regeling is de voorwaarde opgenomen dat het braakperceel tenminste 0,3 hectare groot en 20 meter breed moet zijn. Stroken van minimaal 10 meter breed en 0,3 hectare groot komen zijn alleen toegestaan als de grenzen aan een nooit opdrogende sloot, beek, plas, rivier of kanaal.

In de besluiten van Fischler over de hervorming van het landbouwbeleid wordt gesproken over een minimale breedte van 10 meter en een minimale oppervlakte van 0,1 hectare, voor bepaalde situaties zelfs van 5 meter en 0,05 hectare. Deze normen zijn echter nog niet doorgevoerd en zullen waarschijnlijk pas in 2005 van krant worden. Het aanleggen van te smalle of te kleine braakstroken kan namelijk vervelende gevolgen hebben voor de in 2004 uit te betalen hectarebijdragen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.