Home

Achtergrond

LEI: gevolgen kleinst bij korting suikerquotum

Een korting van het suikerquotum pakt het minst slecht uit voor bietentelers en suikerproducenten, maar dan moet de invoer van suiker wel in de hand worden gehouden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) in opdracht van LNV.

In het onderzoek is berekend wat de consequenties zijn van volledige liberalisatie, quotumkorting en forse prijsverlagingen. Uit de simulaties van de beleidsalternatieven blijkt dat de consequenties van de drie opties voor zowel de Europese als de Nederlandse suikersector aanzienlijk zijn, echter een quotumkorting komt het minst hard aan. Bij volledig liberalisatie daalt de bietenprijs met bijna vijftig procent en de suikerprijs met dertien procent. In het geval van een quotumkorting wordt het quotum twintig procent kleiner. In de derde optie wordt de interventieprijs met 36 procent verlaagd.

Bij een volledige liberalisering van de wereldmarkt voor suiker zal de bietenproductie in Nederland met dertig procent afnemen. Tegelijkertijd daalt het gemiddelde inkomen van de akkerbouwer met twintig procent.

Als alternatief voor een quotumkorting en/of prijsverlaging kan volgens het LEI ook worden gedacht aan de introductie van een superheffing, vergelijkbaar met de heffing in de zuivelsector, op de productie van C-suiker. De effecten van zo’n superheffing zijn dat de bietenproductie wordt beperkt tot het A- en B-quotum, aangezien C-suiker produceren zeer onaantrekkelijk is. Daarmee lost het instrument het probleem op van kruislingse subsidiëring en trekt de EU zich als suikerexporteur voor een deel terug van de wereldmarkt. Hierdoor zouden internationale prijzen kunnen stijgen.

Meer informatie Rapport LEI: Herziening van de suikermarktverordening?

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.