Home

Achtergrond

‘Herinvesteringsregeling knelpunt voor pachters’

De herinvesteringsregeling vormt een knelpunt voor pachters die hun bedrijf verplaatsen. Zij mogen de verplaatsingsvergoeding niet onbelast herinvesteren in grond. Dat zegt fiscaal jurist Wil Keulers, die daarover sprak op een studiedag over grond en fiscale zaken in Bunnik. Volgens hem is het aan de politiek om dit te herstellen.

Het knelpunt voor pachters vloeit voort uit de herinvesteringsregeling van 2001. Cruciaal is het uitgangspunt van de fiscus dat pacht een bedrijfsmiddel is waarop pleegt te worden afgeschreven voor een periode langer dan tien jaar. De vergoeding die een pachter bij verplaatsing voor het pachtrecht ontvangt, mag hij daardoor alleen belastingvrij herinvesteren in pachtrechten en bedrijfsmiddelen waarop afgeschreven wordt in minder dan tien jaar. Grond, verreweg de grootste investering bij een verplaatsing, valt daar niet onder.

Omdat investeren in grond niet is toegestaan en investeringen in pachtrechten niet voor de hand ligt, blijven alleen herinvesteringen in machines en quota over. Voor zover de vergoeding niet daarin wordt geïnvesteerd, moet over het resterende bedrag 52 procent belasting worden betaald. Wat overblijft is te weinig om elders een vervangend agrarisch bedrijf te kopen, zegt Keulers.

Volgens de fiscaal jurist, adviseur van de Bond van Landpachters, kan de overheid het knelpunt eenvoudig wegnemen. Door vast te stellen dat op pachtrecht niet ’pleegt’ te worden afgeschreven is de deur open om wel her te investeren in grond. Bovendien wordt daarmee aan de feitelijke situatie recht gedaan, vindt hij, omdat in werkelijkheid op pacht niet wordt afgeschreven. ”Ik vind het niet goed dat zo’n groot verschil bestaat tussen pachters en grondeigenaren binnen de herinvesteringsregeling. De economische functie van beide is identiek (bron: AgD).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.