Home

Achtergrond 264 x bekeken

Geen vast kortingspercentage agrarische woning in bewoonde staat

Waarde woning die bij staking agrarisch bedrijf in bewoonde toestand naar privé-vermogen overgaat wordt voor een 64-jarige op rond 80 procent van de waarde vrij opleverbaar gesteld. Het Hof paste het gelijkheids- of vertrouwensbeginsel niet toe. Een vast kortingspercentage kan volgens het Hof niet worden toegepast, omdat de agrariër niet akkoord ging met deze regels.

Een ondernemer boerde in maatschap met zijn zoon. Bij beëindiging van de maatschap, werd de woning, die buiten het vermogen van de maatschap viel, overgeheveld naar het privé-vermogen. Vanwege het feit dat het pand door hemzelf en zijn vrouw wordt bewoond, bepaald de boer de waarde op zestig procent van de vrije waarde. De inspecteur nam tachtig procent van de waarde.

Het Hof komt langs een omweg tot een waarde in bewoonde staat van rond 80 procent van de waarde vrij opleverbaar welke laatste bij minnelijke waardering op ƒ 335.000 is bepaald. Op16 mei 2001 een Besluit van de staatssecretaris van Financiën verschenen. Dit hield kort gezegd in dat de waarde van de bewoonde woning voor stakende agrariërs tot en met 60 jaar 65 procent van de vrije waarde bedroeg, voor stakende agrariërs tot en met 69 jaar 65 procent plus 1 procent voor ieder jaar dat zij ouder zijn dan 60 en voor de overige 75 procent van de waarde vrij opleverbaar. Voor deze agrariër zou dat 69 procent zijn geweest.

Van die regeling mochten de inspecteurs alleen afwijken voor agrariërs die de regeling niet accepteerden. In deze zaak accepteerde de boer de regeling niet en beriep zich bij het Hof primair op stukken afkomstig van inspecteurs die niet voor dit geval bevoegd waren. Die kunnen niet leiden tot toepassing van het vertrouwensbeginsel. Voor toepassing van de meerderheidsregel ontbreekt het noodzakelijke bewijs. Uiteindelijk volgt het Hof kort gezegd de deskundige van de inspecteur die op een waarde in bewoonde toestand van 80 procent uitkomt. Het Hof past daarbij nog wat plussen en minnen toe. De naar privé overgebrachte woning valt niet meer onder de agrarische regels die gelden voor de waarde in bewoonde staat.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Hof

Meer informatie Besluit van de staatssecretaris

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.