Home

Achtergrond

Geen bouwvergunning: geen extra pluimveerechten

Een ondernemer die zijn pluimveestapel heeft uitgebreid, heeft terecht van Bureau Heffingen geen extra pluimveerechten gekregen op basis van de hardheidsgevallenregeling. Die uitspraak deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De ondernemer voldeed niet aan de voorwaarden omdat geen bouwvergunning nodig was. Bovendien viel de aanvraag van de milieuvergunning buiten de gestelde periode.

De pluimveehouder in kwestie had op 21 april 1998 bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een revisievergunning om daarmee meer kippen te houden. Na vooroverleg en beoordeling van de conceptaanvraag is de aanvraag op 12 november 1998 gestempeld en op 10 december 1999 verleend. Een bouwvergunning was niet nodig omdat de stal niet groter werd. In januari 2001 heeft de pluimveehouder aangegeven in aanmerking te willen komen voor de categorie hardheidsgeval 1. Deze aanvraag werd echter door Bureau Heffingen afgewezen.

Om voor hardheidsgeval 1 in aanmerking te komen moeten onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan, in de periode 1 januari 1994 tot en met 5 november 1998. Om dat te bewijzen heeft de wetgever bepaalt dat in die periode een milieuvergunning moet zijn verleend of een milieuvergunning en een bouwvergunning moeten zijn aangevraagd.

Het College stelt dat in de betreffende periode geen milieuvergunning is verleend. Aangezien de ondernemer geen bouwvergunning had aangevraagd, voldeed hij volgens het College niet aan de gestelde eisen. Dat die bouwvergunning voor zijn bedrijf niet nodig was, doet er niet toe. Het beroep is daarom ongegrond verklaard.

Meer informatie Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.