Home

Achtergrond

Europees Hof vernietigend over nederlands mestbeleid

Minas is van de baan. Europees Commissaris Margot Wallström (milieu) accepteert het systeem niet meer als middel waarmee Nederland aan het Europese nitraatbeleid kan voldoen.Het Nederlandse mestbeleid schiet behoorlijk tekort. Het Europese Hof van Justitie stelt Nederland op alle fronten in het ongelijk.

Dit stellen bronnen van dichtbij Wallström. Aanleiding voor de opstelling van de Eurocommissaris is het vernietigende oordeel dat het Europese Hof van Justitie gistermorgen velde over het Nederlandse mestbeleid. De uitspraak ging weliswaar over het Nederlandse beleid in de periode 1995-1999, maar gaat deels ook over maatregelen die Nederland naderhand heeft getroffen.

In de kern komt de uitspraak op het volgende neer: het Mineralenaangiftesysteem (Minas) van Nederland voldoet niet om te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Europese nitraatrichtlijn. In de richtlijn worden gebruiksnormen gesteld voor het opbrengen van mest op land, terwijl Minas verliesnormen kent. Ofwel: de richtlijn eist preventieve maatregelen tegen vervuiling van het grondwater, terwijl Nederland maatregelen neemt als sluitstuk van een beleidstraject (‘end of pipe’), zoals een zegspersoon bij de commissie het noemt. De verliesnormen in Minas zijn bovendien veel hoger dan in de nitraatrichtlijn wordt gevraagd.

Ook zijn de Minas-heffingen een te zwak middel tegen overschrijding van de normen, omdat deze ook weer achteraf worden geheven, als de vervuiling al heeft plaatsgevonden. Verder oordeelt het Hof dat Nederland met een reeks aanvullende maatregelen veel te laat is gekomen, bij voorbeeld met het aanvullende beleid voor de droge zandgronden. Ook daarom heeft Nederland niet voldaan aan de Europese eisen. De Europese Commissie wacht nu op een stevig herzien actieplan van Nederland. (Bron: Agd)

Meer informatie mestbeleid

Of registreer je om te kunnen reageren.