Home

Achtergrond

ESF ook voor schoolverlaters

Bedrijven kunnen voortaan subsidie aanvragen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om alle jongeren onder de 23 jaar aan het werk te helpen, dus ook schoolverlaters. Tot nu toe mocht dat alleen voor jongeren die langer dan een half jaar werkloos waren. Dat staat in een wijziging van het besluit ESF-subsidieregeling, die in Staatscourant is gepubliceerd.

Met de verruiming van de ESF-regeling wil het kabinet de jeugdwerkeloosheid verder bestrijden. Bovendien kunnen Nederlandse bedrijven meer gebruik maken van het geld dat voor Nederland beschikbaar is.

Projecten die zich richten op een sluitende aanpak van de werkloosheid onder volwassenen, een blijvende inzetbaarheid van de beroepsbevolking, en een ‘leven lang leren’ komen in aanmerking voor subsidie van het Europees Sociaal Fonds. De subsidie valt onder de regeling ESF doelstelling 3.

De ESF-regeling is opengesteld in juni 2001 en loopt tot en met 2006. Jaarlijks is circa 250 miljoen euro beschikbaar voor ESF doelstelling 3. Het ESF is één van de vier Structuurfondsen van de EU.

Meer informatie Regeling in Staatscourant

Meer informatie Het Europees Sociaal Fonds

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.